Mål: PMT 9149-16

PMÖD 2017:16

Vägledande avgörande

Marknadsföring av telefon- och bredbandsabonnemang per telefon har inte visats vara av sådant slag att marknadsstörningsavgift ska utgå.