Mål: PMÖÄ 11314-17

PMÖD 2018:34

Vägledande avgörande

Patent- och marknadsöverdomstolen har prövat om den internationella varumärkesregistreringen av ordmärket GENESIS ska gälla i Sverige för vissa typer av leksaker. Frågan i Patent- och marknadsöverdomstolen gällde om två motanförda EU-varumärken, som också avser leksaker, var förväxlingsbara med märket i fråga. När det gällde det ena EU-varumärket, ett figurmärke innehållande orden NEON GENESIS EVANGELION, bedömde Patent- och marknadsöverdomstolen att det inte förelåg förväxlingsrisk eftersom den figurativa utformningen var sådan att ordet EVANGELION blev den klart mest särskiljande och framträdande beståndsdelen och därmed var avgörande för helhetsintrycket. Beträffande det motanförda ordmärket GENESIS LASER TAG ansåg domstolen däremot att det förelåg märkeslikhet, eftersom det inledande ordet GENESIS var den mest särskiljande och framträdande beståndsdelen och därmed avgörande för helhetsintrycket. Med hänsyn till varuslagsidentiteten bedömde Patent- och marknadsöverdomstolen att det fanns en risk för förväxling och därmed ett hinder mot att den internationella registreringen av varumärket GENESIS blev gällande i Sverige. Det innebar att Patent- och marknadsöverdomstolen ändrade Patent- och marknadsdomstolens beslut. Patent- och marknadsöverdomstolens beslut får inte överklagas.