Mål: PMT 6997-18

PMÖD 2019:33

Vägledande avgörande

Fråga om kravet på särskild måttfullhet vid marknadsföring av alkoholdryck
Förpackningar för vin, utformade som handväskor respektive stugor, vars grundform i betydande mån avviker från de förpackningar för s.k. lådviner som finns på marknaden, har ansetts inte vara förenliga med kravet på särskild måttfullhet.
Domen får inte överklagas.