Mål: PMÖ 1490-19

PMÖD 2019:25

Vägledande avgörande

Fråga om kumulation

Patent- och marknadsöverdomstolen har, i likhet med Patent- och marknadsdomstolen, funnit att ett mål om ersättning på grund av ett licensavtal avseende viss teknik kan handläggas i samma rättegång som ett mål om ersättning på grund av intrång i ett patent avseende samma teknik.

Patent- och marknadsöverdomstolen har tillåtit överklagande av beslutet.