Mål: PMÖÄ 3006-20

Avgörande

Ordvarumärket LEGALWORKS har ansetts antyda att det avser tjänster med en inriktning mot juridik, men har genom sin ovanliga semantiska form bedömts ha för registrering erforderlig särskiljningsförmåga för bl.a. rekryteringstjänster i klass 35.