Mål: PMT 8528-19

PMÖD 2020:19

Vägledande avgörande

Fråga om kravet på verkligt bruk av företagsnamn

Ett aktiebolag, som i egenskap av moderbolag använt sitt företagsnamn i samband med åtgärder som utgjort led i styrningen av ett dotterbolag samt i ett borgensåtagande till förmån för dotterbolaget, har ansetts använda företagsnamnet för det registrerade verksamhetsföremålet att äga och förvalta värdepapper. Ett yrkande från ett annat bolag om att registreringen av företagsnamnet skulle hävas har därför inte fått framgång.

I avgörandet har konstaterats, att det är tillräckligt att ett företagsnamn använts för någon del av det registrerade verksamhetsföremålet för att det ska anses ha tagits i verkligt bruk.