Mål: PMÖ 12448-21

Avgörande

I ett mål om grovt upphovsrättsbrott beslutade Patent- och marknadsdomstolen om kvarstad på egendom till ett värde om drygt 68 miljoner kronor. Patent- och marknadsöverdomstolen har avslagit ett överklagande av beslutet.