Mål: PMÖÄ 10686-21

Avgörande

Patent- och marknadsöverdomstolen har i ett ärende om beviljande av patent avvisat överklagandet till domstolen eftersom det avsett patentkrav som inte prövats genom det överklagade beslutet.

Patent- och marknadsöverdomstolen har inte tillåtit överklagande av beslutet.