Mål: PMÖ 1575-21

Avgörande

På yrkande av en innehavare av varumärken för bl.a. öl förbjöd Patent- och marknadsdomstolen interimistiskt ett företag att använda visst kännetecken för pub- eller restaurangverksamhet. Patent- och marknadsöverdomstolen har ansett att det inte visats sannolika skäl för att företaget gjort intrång i varumärkesinnehavarens ensamrätt. Det interimistiska förbudet har därför upphävts.