Mål: PMT 4855-19

Avgörande

Varumärken (bl.a. ett figurmärke innehållande märkesorden ABU KASS) vilka ostridigt varit förväxlingsbara med äldre varumärken som använts utomlands (figurmärken innehållande bl.a. märkesorden ABU KASS), har inte visats vara sökta i ond tro.

Domen får inte överklagas.