Mål: PMÖÄ 3226-20

Vägledande avgörande

Patent- och marknadsöverdomstolen har i ett invändningsärende gällande patent på ett förfarande för säkra transaktioner avslagit ett yrkande om återförvisning på grund av att det skulle ha förekommit jäv i Patent- och marknadsdomstolen, att Patent- och marknadsdomstolen skulle ha haft en felaktig sammansättning och att PRV efter att invändaren i PRV återkallat invändningen skulle ha gått utöver vad officialprövningsprincipen tillåter. Patent- och marknadsöverdomstolen, som inte tillåtit viss ny bevisning, har även, i likhet med Patent- och marknadsdomstolen, bedömt att förfarandet enligt patentets krav 1 samt förfarandet enligt patentkrav 1 enligt elva begränsningsyrkanden saknar uppfinningshöjd i förhållande till känd teknik.

Patent- och marknadsöverdomstolen har inte tillåtit överklagande av beslutet.