Mål: PMT 8422-21

Avgörande

Patent- och marknadsöverdomstolen har i ett mål gällande varumärkesintrång förbjudit ett företag verksamt med påbyggnationer av lastbilar att använda vissa av lastbilstillverkarens kännetecken, bl.a. vissa med gripar. Patent- och marknadsöverdomstolen har även förordnat om att komponenter och visst reklammaterial som innehas av intrångsgöraren ska förstöras på dennes bekostnad. Den närmare utformningen av förbuden och förordnandet om förstörelse framgår av domen. Domen, som delvis innebär ändring av underinstansen dom, får inte överklagas.