Mål: PMÄ 5140-23, PMÄ 5142-23

Avgörande

Efter att ord- respektive figurvarumärket LINGON MOBIL registrerats av Patent- och registreringsverket invände ett bolag att varumärkena var förväxlingsbara med bolagets registrerade EU-varumärken HALLON i ord och figur samt att varumärkena LINGON MOBIL utan skälig anledning drar otillbörlig fördel av eller är till skada för HALLON-varumärkenas särskiljningsförmåga eller anseende. Samtliga varumärken är registrerade för tjänster relaterade till telekommunikation.

Patent- och registreringsverket avslog invändningen. Patent- och marknadsöverdomstolen har nu, i likhet med underinstansen, vid en helhetsbedömning bedömt att varumärkena LINGON MOBIL inte är förväxlingsbara med varumärkena HALLON samt att utredningen inte visar att HALLON-varumärkena är kända inom en betydande del av omsättningskretsen, varför det s.k. anseendeskyddet inte kan tillämpas. Domstolen har därför fastställt underinstansens beslut att avslå överklagandet.

Patent- och marknadsöverdomstolens beslut får inte överklagas.