Officiell domstolsstatistik

Domstolsverket ansvarar för Sveriges officiella statistik som rör domstolarnas verksamhet.

I domstolsstatistiken redovisas statistik över mål och ärenden vid de allmänna domstolarna, allmänna förvaltningsdomstolarna samt hyres- och arrendenämnderna. Den är uppdelad i tre olika kapitel. Varje kapitel inleds med en översiktlig beskrivning av verksamheten vid respektive domstolsslag.

officiella statistiken logotyp

Om Sveriges officiella statistik

Sveriges officiella statistik

Sveriges officiella statistik (SOS) är statistik som är särskilt viktig för att beskriva Sverige. Den bidrar till utvecklingen av vårt samhälle genom att vara objektiv och relevant. 

Domstolsverket är utsedd av regeringen att vara ansvarig för den officiella statistiken inom domstolarnas verksamhet. Vi ansvarar bland annat för att statistiken är

  • objektiv
  • dokumenterad
  • kvalitetsdeklarerad.

Den officiella statistiken ska finnas tillgänglig på internet och du får använda den kostnadsfritt. All officiell statistik ska bära texten Sveriges officiella statistik och/eller märkas med symbolen.

officiella statistiken logotyp

Du får inte använda symbolen eller texten Sveriges officiella statistik om du har bearbetat den officiella statistiken.

Nätverk av myndigheter

Det finns ett trettiotal myndigheter i Sverige som är ansvariga för den officiella statistiken. SCB samordnar och stödjer systemet för den officiella statistiken.

Läs mer om vad officiell statistik är och vilka myndigheter som ingår i nätverket på SCB:s webbplats: www.scb.se/sos

Statistikens kvalitet

Här hittar du den senaste kvalitetsdeklarationen för den officiella statistiken inom domstolarnas verksamhet. 

Publiceringsplan

Domstolsverket publicerar officiell statistik kl. 09:30 den 22 februari eller samma tid närmast föregående fredag vid de fall den 22 februari infaller under en helg.

Statistiska centralbyrån (SCB) visar i sin publiceringskalender både officiell statistik och annan statistik från statistikansvariga myndigheter.

Rättsstatistik från andra myndigheter

Brottsförebyggande rådet - BRÅ

Ansvarar för den officiella statistiken om brott och om personer som begår brott i Sverige.

Kriminalvården

Redovisar statistik och fakta om häkte, anstalt, frivård och återfall.

Myndigheten för familjerätt och föräldraskapsstöd

Redovisar statistik om familjerätt, faderskap, vårdnad, boende och umgänge. 

Rättsmedicinalverket

Redovisar statistik och fakta om rättskemi, rättspsykiatri, rättsmedicin och rättsgenetik.

Kontakt

Har du frågor om domstolsstatistik är du välkommen att kontakta Domstolsverket: 

Uppdaterad
2023-09-20