Internetleverantör ska blockera domännamn och webbadresser

Mål: PMT 13399-19

Patent- och marknadsöverdomstolen har bedömt att internetleverantören Telia har medverkat till upphovsrättsintrång genom att ge internetuppkoppling till sina abonnenter som på det sättet fått tillgång till filmer och tv-serier som olovligen tillgängliggjorts för allmänheten av The Pirate Bay och tre andra tjänster.

Mot denna bakgrund har Patent- och marknadsöverdomstolen vid vite förbjudit Telia att fortsätta medverka till upphovsrättsintrång och ålagt Telia att med tekniska blockeringsåtgärder hindra sina abonnenter från att få tillgång till tjänsterna via vissa bestämda domännamn och webbadresser. Telia ska även blockera ytterligare domännamn och webbadresser som har till huvudsakligt syfte att ge tillgång till tjänsterna och som anmäls av något av de filmbolag som fört talan i målet. Skyldigheten för Telia att blockera gäller under de kommande tre åren.

Patent- och marknadsöverdomstolen har i domen gjort en intresseavvägning som beaktat bl.a. filmbolagens intresse av att förhindra upphovsrättsintrång, de kostnader för Telia som en blockering medför och internetanvändarnas informationsfrihet. Patent- och marknadsöverdomstolen har funnit att filmbolagens intresse i detta fall väger tyngst, bl.a. eftersom syftet med The Pirate Bay och de andra tjänsterna är att olovligen tillgängliggöra upphovsrättsligt skyddat material.

Domen innebär att Patent- och marknadsöverdomstolen i allt väsentligt har kommit till samma slutsatser som underrätten, men Patent- och marknadsöverdomstolen har förtydligat förbudsföreläggandet. Patent- och marknadsöverdomstolens dom får inte överklagas.