Patent- och marknadsdomstolen var inte behörig att pröva åklagarens anmälan av beslag

Mål: PMÖ 10235-20, PMÖ 10249-20, PMÖ 10250-20

Patent- och marknadsöverdomstolen har i tre beslut konstaterat att det inte finns någon lagbestämmelse som ger Patent- och marknadsdomstolen behörighet att pröva beslag som verkställts enligt lagen om internationell rättslig hjälp i brottmål med anledning av en utredning om upphovsrätts-brott i utlandet. Patent- och marknadsöverdomstolen har därmed bedömt att Patent- och marknadsdomstolen varit obehörig att pröva sådana beslag och har avvisat åklagarens anmälan av beslagen.