Mål: B 10087-18

PMÖD 2020:4

Vägledande avgörande

Tre personer åtalades för brott mot upphovsrättslagen och varumärkesintrång. Enligt åtalet hade de gjort intrång i målsägandens upphovsrätt till ryggsäcken Fjällräven Kånken och i målsägandens registrerade EU-varumärken genom att på en marknad i Hörby olovligen bjuda ut exemplar av ryggsäcken Fjällräven Kånken försedda med och utformade i enlighet med målsägandens varumärken. Patent- och marknadsdomstolen dömde samtliga tre för varumärkesintrång. Däremot ogillade Patent- och marknadsdomstolen åtalet för brott mot upphovsrättslagen eftersom domstolen fann att åklagaren inte visat att ryggsäcken Fjällräven Kånken är upphovsrättsligt skyddad.

I frågan om varumärkesintrång har Patent- och marknadsöverdomstolen nu gjort samma bedömning som Patent- och marknadsdomstolen. När det gäller åtalet för brott mot upphovsrättslagen har Patent- och marknadsöverdomstolen däremot funnit att ryggsäcken Fjällräven Kånken är ett konstnärligt verk. Ryggsäcken är därmed skyddad enligt upphovsrättslagen. De tilltalade har därför dömts även för brott mot upphovsrättslagen. Påföljden för brotten har bestämts till dagsböter. De tilltalade har också dömts att betala skadestånd till målsäganden. En ledamot var skiljaktig i skuldfrågan såvitt avsåg åtalet för brott mot upphovsrättslagen.