Mål: PMT 7752-20

Vägledande avgörande

Ett företags provtagningspinnar som används för att ta biologiska prov ansågs inte göra intrång i ett annat företags patent för sådana pinnar, eftersom det inte visats att fibervärdet på de fibrer som ingick i de påstådda intrångsprodukterna föll inom det intervall som angavs i patentkravet. I målet prövades även frågan om intrång genom ekvivalens.

Patent- och marknadsöverdomstolen tillät inte att domen överklagas.

Vägledande avgörande

I ett mål om patentintrång har ett yrkande om avvisning av vissa påståenden som framförts i målet avslagits då påståendena inte ansetts utgöra rättsfakta, utan värdeomdömen om uppfinningen samt argumentation. Vidare har ny bevisning avvisats, eftersom det som bevisningen enligt bevistemat skulle styrka avsett sådana bedömningsfrågor som i sig inte kan vara föremål för bevisning.

(Beslut under rättegång)