Domstolspodden

Domstolspodden handlar om domstolarnas roll, uppgift och utveckling. Poddden spelades in 2017-2019, så vissa avsnitt kan innehålla information som inte längre stämmer med aktuell lagstiftning.

Advokat Ulrika Borg, Krim Advokater, verksamhetsutvecklare Christopher Cameron, Solna tingsrätt, domstolschef Lena Egelin, Solna tingsrätt, sektionschef Jörgen Nilsson, Polisen och Jesper Nietsche, presskommunikatör, Domstolsverket.

Samtliga avsnitt

Avsnitt 20: Domstolspodden om konkurser – Borgenärer, borgensmän och förmånsrätt

Samtalet kretsar kring vad som händer när ett företag – eller en person – försätts i konkurs. Vad händer med de anställda när ett företag begärs i konkurs? Hur går det för den som har lånat ut pengar eller levererat varor till ett företag som försätts i konkurs? Går det att tala om ’bra’ och ’dåliga’ konkurser? Vilken roll har konkursförvaltaren – och vad ansvarar domstolen för i ett konkursärende? Det är några av de frågor som tas upp i programmet, där deltagarna också förklarar olika begrepp som rör konkurser.

Jesper Nietsche, Eval Alsin och Stefan Skeppstedt

Medverkande:

Eva Alsin, rådman, Göteborgs tingsrätt
Stefan Skeppstedt, konkursförvaltare och vd på Ackordscentralen Väst AB

Programledare:

Jesper Nietsche, presskommunikatör, Domstolsverket.

Avsnitt 19: Domstolspodden om skulder - att betala eller få betalt

Det handlar om gången från Kronofogden till tingsrätten – och vad som händer när det väl finns en dom. Samtalet kommer in på olika situationer som rör pengaskulder där parterna inte är överens. Det bjuds på förklaringar av mer eller mindre svåra begrepp som tredskodomar och utslag – och så trycker gästerna på vikten av att vara aktiv när det dimper ned en misstänkt bluffaktura i brevlådan.

Domstolspodden

Medverkande:

Helena Josefsson, rådman, Göteborgs tingsrätt
Liselotte Larsson, verksjurist, Kronofogden

Programledare:

Jesper Nietsche, presskommunikatör, Domstolsverket.

Avsnitt 18: Om stora brottmål

Med ett stort brottmål följer flera praktiska utmaningar för domstolen. I det nya avsnittet av Domstolspodden kretsar samtalet kring frågor som rör stora brottmål. Vad räknas som ett stort brottmål, och vilka typer av brott kan det handla om? Vad innebär handläggningen i form av praktiska frågor – och hur påverkas domstolen i stort av ett omfattande mål? Diskussionen kommer in på allt från planering, logistik och säkerhet till flaskhalsar, häktningstider och jävsfrågor.

Lennart Strinäs, Eva Wendel Rosberg, Jesper Nietsche och Jacob Heister

Medverkande:

Eva Wendel Rosberg, lagman, Malmö tingsrätt
Lennart Strinäs, chefsrådman, Malmö tingsrätt
Jacob Heister, rådman, Malmö tingsrätt

Programledare:

Jesper Nietsche, presskommunikatör, Domstolsverket.

Avsnitt 17: Om skäliga hyror, handdukstorkar och airbnb - Domstolspodden om hyres- och arrendenämnder

Samtalet tar upp frågor om allt från skälig hyra och bruksvärde till airbnb-uthyrning. Det handlar också om varför hyresvärden kan ha en helt annan uppfattning om behovet av en handdukstork i badrummet än hyresgästen, och i vilka lägen en bostadsrättsförening har rätt att säga nej till en ny medlem. Vad kan hyres- och arrendenämnden göra i de här, och andra frågor som rör hyresrätter och bostadsrätter?

Jesper Nietsche, Lise-Lotte Norén Wilkens och Ylva Lönnaeus

Medverkande:

Lise-Lotte Norén Wilkens, hyresråd och myndighetschef, hyres- och arrendenämnden i Göteborg
Ylva Lönnaeus, hyresråd, hyres- och arrendenämnden i Malmö

Programledare:

Jesper Nietsche, presskommunikatör, Domstolsverket.

Avsnitt 16: Kortare tid från brott till dom – podden om snabbspår

Det handlar om ett regeringsuppdrag som involverar ett flertal myndigheter – bland annat Polisen, Åklagarmyndigheten, Kriminalvården och tre tingsrätter. Domstolspodden handlar om snabbspår för brottmål, utifrån erfarenheter och lärdomar hittills. Samtalet kommer in på vad snabbspåret kan innebära för tilltalade, målsägande och vittnen. Vilka fördelar, utmaningar och farhågor ser gästerna när det handlar om snabbspåret?

Ulrika Borg, Christopher Cameron, Lena Egelin, Jesper Nietsche och Jörgen Nilsson

Medverkande:

Jörgen Nilsson, projektledare och sektionschef på Polismyndigheten
Ulrika Borg, advokat på Krim advokater
Lena Egelin, lagman, Solna tingsrätt
Christopher Cameron, verksamhetsutvecklare, Solna tingsrätt

Programledare:

Jesper Nietsche, presskommunikatör, Domstolsverket.

Avsnitt 15: När fängelse eller vård är frågan – podden om allvarlig psykisk störning

I vilka situationer ska en person dömas till vård i stället för fängelse? Hur går en rättspsykiatrisk undersökning till i praktiken, och varför är begreppen ’art’ och ’grad’ centrala inom rättspsykiatrin? Vad innebär rättspsykiatrisk vård, och hur ser skillnaderna ut jämfört med ett fängelsestraff? Samtalet kommer även in på varför betydligt fler personer dömdes till vård för 50 år sedan jämfört med i dag, samt om fördomar som gästerna kan möta när det handlar om allvarlig psykisk störning.

Jesper Nietsche, Johan Larsson och Kai Koskela

Medverkande:

Johan Larsson, överläkare och rättspsykiatriker, Rättsmedicinalverket
Kai Koskela, rådman, Södertörns tingsrätt

Programledare:

Jesper Nietsche, presskommunikatör, Domstolsverket.

Avsnitt 14: Domarens självständighet – domstolarna och samhället, del 2

Det andra avsnittet handlar om den enskilde domarens självständighet. Varför är den frågan viktig? Hur får domaren sin självständighet i praktiken – och vad innebär det i form av trygghet - och ansvar? Vad tänker gästerna i podden om att som domare vara politiskt aktiv, skriva författningsförslag eller uttala sig i sociala medier?

Anders Hagsgård, Helena Jäderblom, Ylva Norling Jönsson, Anders Eka och Jesper Nietsche

Medverkande:

Anders Eka, justitieråd och ordförande, Högsta domstolen
Helena Jäderblom, justitieråd och ordförande, Högsta förvaltningsdomstolen
Ylva Norling Jönsson, lagman, Helsingborgs tingsrätt
Anders Hagsgård, lagman, Förvaltningsrätten i Göteborg

Programledare:

Jesper Nietsche, presskommunikatör, Domstolsverket.

Avsnitt 13: Om oberoende, makt och utvecklingen i vår omvärld – domstolarna och samhället, del 1

Det första avsnittet kretsar kring frågor om domstolens ställning. Diskussionen om domstolarnas oberoende har fått aktualitet, inte minst utifrån händelseutvecklingen i EU-länderna Polen och Ungern; vad tänker fyra svenska domstolschefer om det som händer i dessa länder? Hur ser de på de svenska domstolarnas ställning? Ser de behov av åtgärder för att stärka domstolarnas oberoende i Sverige? Samtalet kommer även in på frågor om lagprövning, domstolens makt samt Domstolsverkets roll.

Anders Hagsgård, Helena Jäderblom, Ylva Norling Jönsson, Anders Eka och Jesper Nietsche

Medverkande:

Anders Eka, justitieråd och ordförande, Högsta domstolen
Helena Jäderblom, justitieråd och ordförande, Högsta förvaltningsdomstolen
Ylva Norling Jönsson, lagman, Helsingborgs tingsrätt
Anders Hagsgård, lagman, Förvaltningsrätten i Göteborg

Programledare:

Jesper Nietsche, presskommunikatör, Domstolsverket.

Avsnitt 12: Domstolspodden om nämndemän

Tillsammans med juristdomare, dömer de i tingsrätter, förvaltningsrätter, hovrätter och kammarrätter. Nämndemännen nomineras av de politiska partierna och väljs av kommun- och landstingsfullmäktige. Över tid har händelser kopplade till jävssituationer och olämpliga uttalanden i sociala medier fått stor uppmärksamhet i nyhetsrapporteringen, och även systemet som sådant har debatterats. Vad tänker tre juristdomare om nämndemannasystemet utifrån sina egna erfarenheter och perspektiv? Domstolspoddens tolfte avsnitt handlar om nämndemän.

Jesper Nietsche, Fredrik Löndahl, Ralf G Larsson och Emma Regnér

Medverkande:

Ralf G Larsson, hovrättspresident, Hovrätten för Västra Sverige
Emma Regnér, rådman, Malmö tingsrätt
Fredrik Löndahl, chefsrådman, Förvaltningsrätten i Malmö

Programledare:

Jesper Nietsche, presskommunikatör, Domstolsverket.

Avsnitt 11: Vem behöver förstå domstolen? Podden om språk

Vad tänker två domare om behovet av att utveckla domstolens språk i skrift och tal – hur gör de själva, och varför tycker de att frågorna är viktiga? Det elfte avsnittet av Domstolspodden handlar om språket. Det bjuds på samtal om svåra ord, strukturen i text, vem som i första hand ska förstå domar samt hur språkbruk och rättssäkerhet kan hänga ihop. Dessutom blir det en språkquiz.

Jesper Nietsche, Fredrik Bohlin och Kristina Ståhl

Medverkande:

Kristina Ståhl, justitieråd, Högsta förvaltningsdomstolen
Fredrik Bohlin, rådman, Ystads tingsrätt

Programledare:

Jesper Nietsche, presskommunikatör, Domstolsverket.

Avsnitt 10: När barnets bästa är målet – Domstolspodden om LVU

Vad är det för frågor LVU-målen kan handla om i praktiken – och vad innebär domstolarnas prövning? Hur tas barnperspektivet om hand, i mål där domstolen hanterar frågor om så ingripande åtgärder som vård av unga innebär? Domstolspoddens tionde avsnitt handlar om LVU-mål.

Jesper Nietsche, Johan Lundmark och Åsa Ståhl

Medverkande:

Åsa Ståhl, domare, Kammarrätten i Göteborg
Johan Lundmark, domare, Förvaltningsrätten i Stockholm

Programledare:

Jesper Nietsche, presskommunikatör, Domstolsverket.

Avsnitt 9: Sexualmål i domstol – om bemötande, ny lagstiftning och frågan om korta kjolar

Samtalet kretsar kring frågor som rör bevisning och bevisvärdering, varför domarna ser bemötandet av parterna som så viktigt, samt hur lagstiftningen har förändrats över tid – och vilka förändringar som nu är på gång. Dessutom handlar det om frågor om korta kjolar och hur målsäganden uppträtt – hur vanliga är den typen av frågor under rättegångar egentligen?

Jesper Nietsche, Catarina Barketorp och Erik Lindberg

Medverkande:

Catarina Barketorp, lagman, Uppsala tingsrätt
Erik Lindberg, hovrättsråd, Svea hovrätt

Programledare:

Jesper Nietsche, presskommunikatör, Domstolsverket.

Avsnitt 8: Att arbeta som notarie

Hur känns det att leda sin första förhandling? Hur är domstolen som arbetsplats? Vad kan en typisk arbetsvecka för en notarie innehålla – och hur självständig är en notarie? Det är några av frågorna som tas upp när Domstolspodden möter två notarier.

Linn Brewer, Ingrid Söderquist och Jesper Nietsche

Medverkande:

Ingrid Söderquist, notarie, förvaltningsrätten i Umeå
Linn Brewer, notarie, Umeå tingsrätt

Programledare:

Jesper Nietsche, presskommunikatör, Domstolsverket.

Avsnitt 7: Våld med dödlig utgång – om mord, dråp och vållande till annans död

Det handlar om mord, dråp och vållande till annans död – och vad skillnaden mellan de olika brotten är. Samtalet kommer in på vad som kan vara förmildrande respektive försvårande omständigheter i sammanhanget, och vad skillnaden mellan olika typer av uppsåt är. Lindomefallet, ungdomsreduktioner och livstidsstraff är andra exempel på frågor som tas upp. Dessutom resonerar de medverkande domarna, utifrån sina erfarenheter, om hur det är att döma i mål som rör dödligt våld – och vad det kan ställa för krav på domaren och domstolen.

Christel Lundmark, Erik Sundström och Jesper Nietsche

Medverkande:

Christel Lundmark, lagman, Skellefteå tingsrätt
Erik Sundström, hovrättspresident, Hovrätten för Övre Norrland

Programledare:

Jesper Nietsche, presskommunikatör, Domstolsverket.

Avsnitt 6: När domstolen ska utgå från barnets bästa - Domstolspodden om familjemål

Hur arbetar domstolarna med de här målen i praktiken? Begreppet ’barnets bästa’ – vad innebär det i domstol? Två domare med lång erfarenhet samtalar om rollen som domare i familjemål, och vad det är med just de här målen de tycker är viktigt. Dessutom innehåller avsnittet en pedagogisk genomgång av begrepp som är vanliga när det handlar om familjemål – som umgängesstöd och snabbupplysning.

Jesper Nietsche, Marie-Louise Ollén och Björn Skånsberg.

Medverkande:

Marie-Louise Ollén, chefsrådman, Södertörns tingsrätt
Björn Skånsberg, chefsrådman, Solna tingsrätt.

Programledare:

Jesper Nietsche, presskommunikatör, Domstolsverket.

Avsnitt 5: Migrationsmål – om det stora antalet asylsökande hösten 2015, muntliga förhandlingar och åldersutredningar

Under 2015 sökte dubbelt så många personer asyl i Sverige jämfört med året innan – vad har det inneburit för migrationsdomstolarna? I programmet diskuteras vad som hände i anslutning till hösten 2015, och lyssnarna ges en inblick i domstolarnas praktiska arbete med asylmål. Det handlar bland annat om regelverken, om muntliga förhandlingar – och varför, samt i vilka lägen åldersutredningar kan vara aktuella. Dessutom diskuteras Migrationsöverdomstolens roll – illustrerat med ett konkret exempel på en vägledande dom.

Jesper Nietsche, Maria Eka och Björn Berselius

Medverkande:

Maria Eka, chefsrådman, Förvaltningsrätten i Stockholm, som även är migrationsdomstol
Björn Berselius, kammarrättsråd, Kammarrätten i Stockholm, som även är migrationsöverdomstol.

Programledare:

Jesper Nietsche, presskommunikatör, Domstolsverket.

Avsnitt 4: Om bevisprövning, trovärdighet och rättegångsbalkens hållbarhet i en ny tid

Vad menar domare när de talar om trovärdighet och tillförlitlighet? Invändningen "objection, your honour!" i amerikanska rättssalar – vad handlar den om, och varför hörs inte motsvarigheten under svenska rättegångar? Det är några av de frågor som tas upp i det fjärde avsnittet av Domstolspodden. En annan fråga rör rättegångsbalken, som sedan 1948 styr hur rättegångar ska genomföras. Hur står denna 69-åring sig i dag, sett i ljuset av utvecklingen med bland annat allt fler stora och komplicerade mål?

Den 5 december 2017 överlämnades betänkandet "Tidiga förhör – nya bevisregler i brottmål" till regeringen. Som experter i utredningen deltog bland andra Ylva Norling Jönsson lagman på Helsingborgs tingsrätt och Ola Stoltz, sektionschef på polisens nationella operativa avdelning. I podden berättar de om ny teknik som polisen börjat använda och hur lagen kan behöva uppdateras för att tillåta nya typer av bevis.

Jesper Nietsche, Ylva Norling Jönsson och Johan Kvart.

Medverkande:

Ylva Norling Jönsson, lagman i Helsingborgs tingsrätt
Johan Kvart, lagman i Göteborgs tingsrätt

Programledare:

Jesper Nietsche, presskommunikatör, Domstolsverket

Avsnitt 3: Brott och straff – om enhetligt dömande, rabatter och medeltidens påföljdssystem

Lyssnaren får en inblick i hur domstolen i praktiken bestämmer straff med avstamp i mål som rör grov alkoholsmuggling. I programmet diskuteras frågor som mängdrabatter liksom varför ungdomar får lägre straff än vuxna som döms för samma brott. Det blir en genomgång av vad olika straff innebär i praktiken; som skyddstillsyn, villkorlig dom med kontraktsvård, ungdomstjänst och rättspsykiatrisk vård. Brottsförebyggande rådets rapport "Enhetligt dömande i tingsrätter" diskuteras - och så bjuds det på en liten historielektion: hur såg egentligen det medeltida påföljdssystemet i Sverige ut?

Martin Sunnqvist, Margita Åhsberg och Jesper Nietsche.

Medverkande:

Margita Åhsberg, chefsrådman, Helsingborgs tingsrätt
Martin Sunnqvist, rådman, Malmö tingsrätt

Programledare:

Jesper Nietsche, presskommunikatör, Domstolsverket

Avsnitt 2: Från 5 000 överklaganden till 100 prejudikat – Domstolspodden om HD

Vad är domstolens roll? Hur går det till när HD väljer ut de drygt 100 mål som tas upp till prövning, bland över 5000 mål som överklagas varje år? Hur ser vägen fram till ett vägledande avgörande – prejudikat – ut? Vad är nyttan för samhället med Högsta domstolens vägledande avgöranden? Justitieråden Kerstin Calissendorff, Petter Asp och Stefan Lindskog, som även är Högsta domstolens ordförande, samtalar om dessa frågor, och förklarar även ett par intressanta HD-avgöranden från det senaste året. Det handlar om mål som rör smygfotografering, åldersbestämningar och samäganderätt till fastighet. Samtalet leds av Jesper Nietsche, presskommunikatör på Domstolsverket.

Jesper Nietsche, Kerstin Calissendorff, Petter Asp och Stefan Lindskog.

Medverkande

Kerstin Calissendorff, justitieråd, Högsta domstolen
Petter Asp, justitieråd, Högsta domstolen
Stefan Lindskog, justitieråd och ordförande, Högsta domstolen

Programledare

Jesper Nietsche, presskommunikatör, Domstolsverket

Avsnitt 1: Varför ska vi prata med omvärlden?

Fyra personer som alla har ett särskilt intresse för kommunikationsfrågor medverkar i premiäravsnittet. Justitierådet Mari Heidenborg från Högsta domstolen, lagmannen Anders Hagsgård från Förvaltningsrätten i Göteborg, Svea hovrätts president Fredrik Wersäll och lagmannen Ylva Norling Jönsson från Helsingborgs tingsrätt resonerar kring synsättet att "domen talar för sig själv", talar om personliga erfarenheter kring uppmärksammade mål och diskuterar domstolar i sociala medier. Jesper Nietsche från Domstolsverkets presstjänst leder samtalet.

Anders Hagsgård, Mari Heidenborg, Fredrik Wersäll, Ylva Norling Jönsson och Jesper Nietsche.

Medverkande:

Mari Heidenborg, justitieråd, Högsta domstolen
Anders Hagsgård, lagman, Förvaltningsrätten i Göteborg
Fredrik Wersäll, president, Svea hovrätt
Ylva Norling Jönsson, lagman, Helsingborgs tingsrätt

Programledare:

Jesper Nietsche, presskommunikatör, Domstolsverket

Mer om Domstolspodden

Domstolspodden var ett samarbete mellan Helsingsborgs tingsrätt och Domstolsverkets kommunikationsavdelning.

Samtliga avsnitt av Domstolspodden finns att ladda ner från Itunes. Du kan också lyssna på samtalen via podbean.com och Spotify. Det tillkommer inga nya avsnitt.

Uppdaterad
2023-06-13