Tingsrättens historia

Växjö tingsrätt, som är både allmän domstol och mark- och miljödomstol, är idag en av landets större domstolar med sina omkring 95 medarbetare.

Växjö tingsrätt som allmän domstol

Den allmänna domstolens domkrets (upptagningsområde) omfattas av kommunerna i Kronobergs län, som i sin tur mer eller mindre motsvarar den historiska regionen Värend med dess härader.

Allmänna domstolens domkrets: Ljungby, Markaryd, Älmhult, Alvesta, Växjö, Tingsryd, Uppvidinge och Lessebo kommuner.

Växjö tingsrätt organiserades - liksom landets övriga tingsrätter - i enlighet med 1971 års underrättsreform. Fyra tidigare domstolar - Östra Värends häradsrätt, Mellersta Värends häradsrätt, Västra Värends häradsrätt och Rådhusrätten i Växjö - uppgick då i en gemensam domstol, som fick namnet Växjö tingsrätt.

Tingsrättens nuvarande domkrets bildades i en ny reform när Ljungby tingsrätt i september 2005 slogs ihop med Växjö tingsrätt, som ett led i arbetet med att halvera antalet tingsrätter i Sverige. Växjö tingsrätt faller under Göta Hovrätts upptagningsområde.

Växjö tingsrätt som mark- och miljödomstol

Mark- och miljödomstolen vid Växjö tingsrätt är en av fem regionala mark- och miljödomstolar. Övriga finns vid Umeå, Östersunds, Nacka och Vänersborgs tingsrätter. Mark- och miljödomstolarna bildades 2011, när de tidigare fastighetsdomstolarna och miljödomstolarna slogs samman.

Domar och beslut som ges vid mark- och miljödomstolen i Växjö överklagas till mark- och miljööverdomstolen, som är en avdelning inom Svea hovrätt.

Upptagningsområdet för mark- och miljödomstolen i Växjö sträcker sig från Skåne i söder, via Blekinge och Småland, till Östergötland.

Mark- och miljödomstolens domkrets: Östergötlands, Jönköpings, Kronobergs, Kalmar, Blekinge och Skåne län.

Tingsrättens lokaler

År 1977 flyttade Växjö tingsrätt in i sina nuvarande lokaler på Kungsgatan 8, på samma adress som Länsstyrelsen Kronoberg. Lokalerna är sammanbundna med den s.k. Sjögrenska skolan, där rådhusrätten höll förhandlingar redan på 1800-talet.

Före 2010 hade Växjö tingsrätt gemensam organisation med Länsrätten i Kronobergs län. Länsrätten i Kronobergs län har numera, tillsammans med länsrätterna i Kalmar och Blekinge län, uppgått i Förvaltningsrätten i Växjö. Förvaltningsrätten och tingsrätten delar idag lokaler och viss administrativ personal, men är i övrigt organisatoriskt åtskilda.

I samband med att mark- och miljödomstolen bildades i maj 2011 genomgick lokalerna en större renovering.

Växjö tingsrätt exteriortVäxjö tingsrätts lokaler på Kungsgatan 8, Sjögrenska skolan skymtar till vänster

Äldre historik

För äldre historik om Växjö tingsrätt och dess härader, se till exempel Riksantikvarieämbetets tings- och rådhusinventering.

Växjö tingsrätts vapenVäxjö tingsrätts vapen sedan 2005
Publicerad
2019-03-04
Uppdaterad
2019-03-21

Hitta på sidan

Relaterat innehåll