Remisser

Här hittar du våra remissvar. Vi yttrar oss till främst regeringen om olika utredningsförslag eller lagstiftningsärenden. Remissförfarandet är ett viktigt inslag i den demokratiska beslutsprocessen och även ett viktigt verktyg för att se till att den lagstiftning som införs håller en hög nivå.
Uppdaterad
2021-02-10