Remisser

Här hittar du våra remissvar. Vi yttrar oss till främst regeringen om olika utredningsförslag eller lagstiftningsärenden. Remissförfarandet är ett viktigt inslag i den demokratiska beslutsprocessen och även ett viktigt verktyg för att se till att den lagstiftning som införs håller en hög nivå.

Remisser 2024 (juli-december)

Remisser 2024 (jan-juni)

Remisser 2023 (juli-dec)

Remisser 2023 (jan-jun)

Remisser 2022 (juli-dec)

Remisser 2022 (jan-jun)

Remisser 2021 (juli-dec)

Remisser 2021 (jan-jun)

Remisser 2020 (juli-dec)

Remisser 2020 (jan-jun)

Remisser 2019 (sept - dec)

Uppdaterad
2024-03-20