Remisser

Hovrätten yttrar sig till regeringen över olika utredningsförslag eller i andra lagstiftningsärenden.

Remisser 2024

Remisser 2023

Remisser 2022

Remisser 2021

Äldre remissvar

Om du vill ta del av ett remissvar från tiden före år 2021 kan du kontakta hovrättens arkiv via länken Beställ avgöranden och handlingar.

Uppdaterad
2024-06-20